• Image of Sibil·lina / Ritmes de la natura / A flor de pell

Sibil·lina, Estel Ciurana (2016)
Ritmes de la natura, Mar Serinyà (2016)
A flor de pell, La Wäwä (2016)

Publicacions editades amb motiu del cicle expositiu "Subtil", comissariat per Sol Riera i celebrat a l'Espai 3er Esquerra de CoEspai.

Sibil·lina
Estel Ciurana
(Carpeta)
7 fotografies
21 cm x 14,5 cm
Impressió offset
+ 1 DVD amb peça sonora

Ritmes de la natura
Mar Serinyà
(Llibre)
21 cm x 14,5 cm
16 pàgines
Impressió offset
Català

A flor de pell
La Wäwä (Alba Falgarona)
(Llibre)
21 cm x 14,5 cm
16 pàgines
Impressió offset
Català

Edició seriada i firmada de 30 exemplars
ISBN 978-84-617-4281-3
@ CoEspai, 2016