• Image of Oggetti sottratti

Oggetti sottratti (2017)
Barbara Cardella

Publicació d'artista editada amb motiu de l'exposició «El que falta a Girona» de Barbara Cardella a l'Espai 3er Esquerra de CoEspai.

22 cm x 14 cm
64 pàgines
Impressió digital

Català - italià - anglès

© CoEspai, 2017

ISBN 978-84-617-9255-9